Pravidelný farní měsíčníkVydává ŘKF Strážnice, Radějov, Sudoměřice pouze pro vnitřní potřebu farností.

Své náměty a připomínky můžete odevzdat v sakristii či zaslat na: nase.studanka@seznam.cz