Farní rada (2022 - 2026)

Jména členů rady (podle abecedy):

Benovičová Lenka, Kršová Vladimíra, Krůtilová Marie, Martinková Ludmila, Sasínová Milena, Svoboda Martin, Šarová MilušeBohoslužby v kostele sv. Václava v Petrově:

dle aktuálních ohlášek

Kontaktní informace - komunita řádu piaristů:

Adresa: Kostelní 514, 696 62 Strážnice
Telefon: 518 334 386
Email: fastraznice-sma@ado.cz

Kostel sv. Václava v Petrově

Obec, ve které tento duchovní objekt stojí, najdete na moravském Slovácku, 3 km od Strážnice, do jejíž farnosti spadá. Ve stručnosti bude uvedeno několik dat o tomto kostele, který se stal středem pozornosti nejen obyvatel Petrova. Nutno poznamenat, že se jedná o velmi mladou stavbu, dokončenou přesně na konci dvacátého století.

Jak to tedy začalo?

Ještě nedávno Petrov patřil mezi ty obce, kde kostel nebyl. Z historie je známo, že zde až do počátku 17. století byl kostel i fara. Avšak vpády tureckých a uherských nájezdníků srovnaly tyto objekty se zemí. O postavení nového duchovního centra obce usilovaly již mnohé předchozí generace, avšak jejich snahy byly vždy zmařeny. Posledními byli členové Kostelní jednoty sv. Václava v Petrově, která byla násilně zrušena v 50-tých letech 20. století.

Funkci kostela částečně nahrazovala kaple stojící na místním hřbitově, zbudovaná v 70-tých letech. Tato alternativa však nebyla dostačující kapacitně, ani z pohledu sakrálních potřeb. Velký zájem věřících o bohoslužby je pak možno zaznamenat po pádu komunistického režimu.

V roce 1993 je ustavena Nadace na výstavbu kostela sv. Václava v Petrově, jež iniciuje výstavbu nového chrámu. Pozemek k tomuto poskytla obec za symbolickou 1 Kč. V témž roce je uskutečněna první sbírka na dožínkové mši svaté u Zvonice, kterou sloužil arciopat Anastáz Opasek z Břevnovského kláštera. O rok později dochází k výběru projektanta. Autory stavby a interiérů jsou ing.arch. Tomislav Herman a akad.arch. Zuzana Hermanová, spolupracoval ing.arch. Daneš Hrdlička.

V roce 1995 navštívil Svatý Otec Jan Pavel II. naši zem, a při této příležitosti je posvěcen v Olomouci základní kámen, který je pak o dva roky později na svátek sv. Václava položen olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. V tomto roce byly dokončeny základy kostela a v roce 1998 je vyhotovena hrubá stavba, na niž byla následující rok posazena ocelová konstrukce střechy. 26. září 1999 P. Josef Koštuřík posvětil zvon, který se ještě téhož dne rozezněl.

O vnitřní výzdobu se postarala mj. akad. malířka Renata Bartoňová a akad. malíř Karel Stádník.

Následujícího roku jsou prováděny dokončovací práce exteriéru i interiéru.

Stavba, která vyrostla za velmi výrazné finanční podpory občanů Petrova, ale i okolních farností je po finálních pracích připravena ke konsekraci.

Ke slavnostnímu vysvěcení a uvedení kostela do provozu došlo 30. září 2000 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Tímto byla naplněna touha mnoha generací věřících z Petrova, kteří tak dostali nové architektonické i duchovní srdce obce.