Bohoslužby v kostele Sv. Baltoloměje

dle aktuálních ohlášek

Kontaktní informace - komunita řádu piaristů:

Adresa: Kostelní 514, 696 62 Strážnice
Telefon: 518 334 386
Email: fastraznice-sma@ado.cz

Číslo účtu:  5412204379/0800


Historie farnosti

V Rohatci stál farní kostel zřejmě již koncem 13. století. Během následujících staletí byl několikrát vypálen. Po třicetiletých válkách byla naše osada připojena k farnosti strážnické. Teprve roku 1765 zde byla zřízena lokální kaplanka, která pak roku 1785 byla povýšena na kurácii a roku 1871 na faru. Zřízení samostatné kurácie si vyžádalo vystavění kostela, který byl přistaven ke staré kapličce ze 14. století. Tento kostel byl 8 sáhů dlouhý, 4 sáhy široký a 2 sáhy vysoký. K tomu bylo roku 1806 přistaveno 6 sáhů. Vystavěn byl ve slohu románském a měl 10 větších a 2 menší okna. Na východní straně byla přistavena sakristie. Kostel byl z cihel a dlážděn kamenem. Kolem něho byl hřbitov, který byl roku 1785 přeložen do míst nynějšího hřbitova. Tento starý kostel měl 2 kamenné oltáře a 3 zvony. Hlavní oltář byl původně dřevěný a byl vyměněn roku 1890 za mramorový.

V 19. století osada značně vzrostla a kostel již nestačil. Byl proto s povolením tehdejších úřadů roku 1903 zbořen až na presbytář, starou kapličku ze 14. století, která byla upravena na původní vzhled tak, jak ji vidíme dodneška, a která je vzácnou a nejstarší památkou naší obce. Ke stavbě nového kostela bylo přikročeno 4. září 1911 a v neuvěřitelně krátké době 4 měsíců byla tato mohutná stavba již 23. prosince 1911 pod střechou. V místě stavby byla mohutná rokle a jen navážka zeminy činila 1 200 m3. Základy proto musely být mohutné. Téměř za rok 20. října 1912 byl kostel již hotov a vysvěcen. Náklad na stavbu činil 109.210 rakouských korun, na vnitřní vybavení 38.000 korun. Stavbu provedl stavitel Josef Doležal ze Strážnice dle plánů Ing. Vladimíra Fischera z Brna. 

Zvláště cenný je tu oltář pocházející z roku 1716. Ten byl původně postaven v kostele ve Slavonicích, ale před I. světovou válkou byl vyměněn za nový. Tento starý byl opraven a za 45.000 korun v roce 1921 koupen pro kostel v Rohatci. Na něm pak byl v roce 1949 zavěšen obraz patrona naší obce sv. Bartoloměje od akad. malíře Jana Hovory z Lipníku.Při stavbě tohoto kostela bylo 22. června 1912 uložena do báně věže pamětní listina se záznamy o výstavbě kostela, o politických poměrech v obci, o obyvatelstvu, spolcích, krojích, zvycích atd. Jsou tu uloženy také mnohé další podrobné údaje o postupném doplňování a zlepšování vnitřní výzdoby a zařízení sloužících k náboženským úkonům.

 

Interiér kostela