Bohoslužby v kostele Krista Krále

dle aktuálních ohlášek

Kontakty a informace - komunita řádu piaristů:

Adresa: Kostelní 514, 696 62 Strážnice
Telefon: 518 334 386
Email: fastraznice-sma@ado.cz
 

Číslo účtu

6132491339/0800

 


Kostel Krista Krále v Sudoměřicích

Občané Sudoměřic byli vesměs náboženství římskokatolického.

Ve středověku patřily Sudoměřice k farnosti Petrov, kterou založil Petr z Kravař. Po jejím zániku v roce 1704, kdy byl vypálen Petrov i Sudoměřice byla naše obec přiřazena pod faru sv. Martina ve Strážnici. V roce 1785 přechází naše obec pod správu fary Panny Marie kláštera piaristického ve Strážnici.

Náboženské pobožnosti se konávaly u zvonice v Sudoměřicích. Kdy byla zvonice postavena není známo. Na zvonu je letopočet 1847.

Na mši svatou se chodilo do sousední Skalice, kam všichni občané Sudoměřic chodívali v krojích.

V roce 1880 byl neúředně založen spolek pro stavbu kaple. Podnět k jeho založení dal tehdejší starosta Jan Mikéska č. 143, který jako počáteční dar složil částku 200 zlatých. Tehdejší říšský a zemský poslanec a pozdější arcibiskup Dr. Antonín Cyril Stojan více podporoval postavení kostela v obci. Na jeho naléhání bylo v roce 1910 místo neúředního spolku pro stavbu kaple, založena kostelní jednota s úředně schválenými stanovami. V roce 1910 se rozhodl rolník Jan Antoš č.p. 22 darovat stavební místo ve středu obce na kterém je taky kostel postaven.

I. světová válka mnohé změnila, muži narukovali na frontu a v době války hrozilo, že nastřádané peníze propadnou. Jmění kostelní jednoty bylo zachráněno půjčkou obci, kterou obec kostelní jednotě vrátila po I. světové válce. Stavba započala v srpnu 1930. Navrhovatelem stavby byl profesor Ing. Josef Doležal ze Strážnice. Základní kámen byl posvěcen 12. října 1930 biskupem olomouckým Mons. Janem Stavělem. Do tohoto kamene byla vložena zakládající listina ve skleněné trubičce kde je napsáno:

„ L.P. 1930. V dvanáctém roce republiky čsl. Položen byl základní kámen katolického kostela v Sudoměřicích. Kostel tento postavila kostelní jednota pro stavbu kostela « KRISTA KRÁLE »Předsedou jednoty jest: Jan Matyáš č. 9 výbor: František Okáník, Pavel Vinkler, Jan Janeček, František Macháček, Jan Mikéska, František Klásek, Josef Opavský, Josef Laštovica, Tomáš Zůbek, Pavel Buček, Josef Gavlík, Josef Krša, Jan Macháček, Jan Kubiš, František Mikl, Josef Klásek, Josef Podrazil, Jan Okáník, Jan Janeček. „

Zakládající listina je zazděna v čelní stěně kostela vpravo od hlavního vchodu.

Dne 19. května 1931 byly poprvé uvedeny do chodu věžní hodiny. Stavba kostela byla dokončena v roce 1933. Celkové náklady na stavbu kostela činily 282 026,- korun. 5. června 1933 byl kostel vysvěcen děkanem Janem Jančíkem z Veselí nad Moravou a přitom byly posvěceny i zvony, ty však přečkaly pouze jedno desetiletí. 18. března 1942 byly zvony sundány a odvezeny do Strážnice, kde byl sklad zvonů pro válečný průmysl Německa. 15. listopadu 1942 byl na věž dán jeden ocelový zvon.

V roce 1971 byly zakoupeny tři nové zvony. Zvony byly posvěceny dne 30. 7. 1972.
V letech 1969 – 70 byla postavena fara, financovaná ze sbírky občanů. Prvním působícím knězem na této faře byl dp. Antonín Hanáček.

V Sudoměřicích působili jako výpomocní kaplani farnosti Panny Marie ve Strážnici tito kněží:

r. 1951 – 1968 – P. František Rusňák
r. 1969 – 1975 – P. Antonín Hanáček, vypomáhali zde kaplani ze Strážnice – P. Vlastimil Ovčačík, P. Vojtěch Faldík, P. Stanislav Pitrla
r. 1976 – 1979 – P. Ludvík Černoch
r. 1980 – 1983 – P. Štěpán Křemeček
r. 1983 – 1985 – P. Jaroslav Karhan, P. Pavel Jančik, kaplani ze Strážnice
r. 1985 – 1991 – P. Josef Čechmánek
r. 1991 – 1994 – P. Karel Krumpolc – farář z Rohatce

 

25. srpna 1994 byla zřízena Římskokatolická farnost Sudoměřice.
Vznikla vyčleněním z farnosti Panny Marie ve Strážnici. Území farnosti je shodné s katastrálním územím obce Sudoměřice.
28. srpna 1994 byl při slavné mši svaté uveden v úřad jako prvofarář nově zřízené farnosti Mons. Erichem Pepříkem, generálním vikářem olomoucké arcidiecéze, P. Jaroslav Jošek.

V roce 1996 byla dobudována společenská místnost připojená k zadní části kostela, kterou posvětil arcibiskup Mons. Jan Graubner 7. června 1997 společně s kapličkou sv. Urbana v areálu vinných sklepů „starý potok“.

K sedmdesátiletému výročí posvěcení kostela byla v roce 2002 provedena rekonstrukce kostelní věže, nová fasáda kostela a oprava kostelních hodin.

Od 1. října 2007 byl z důvodu těžké nemoci P. Jaroslav Jošek uvolněn z farnosti. Působil zde jako prvofarář 13 let. P. Jaroslav Jošek zemřel 29. 8. 2008 a je pochován na místním hřbitově.

O farnost se jako administrátor excurendo staral P. Karel Krumpolc, farář z Rohatce.

Od února 2009 byl naší farnosti přidělen nový administrátor P. Jerzy Szwarc

Dne 15. ledna 2017 byl o. Arcibiskupem Janem Graubnerem, ustanoven jako administrátor excurendo P. Mgr. Jacek Nowakowski SP.

V roce 2017 byla opravena druhá část vitráží.

Při příležitosti 100. výročí založení Československa v roce 1918, byla před kostelem u památníku v roce 2018 zasazena lípa.

V roce 2018 byl pořízen nový Betlem, který bývá umístněn před kostelem, v roce 2019 byly zakoupeny další sochy.

V roce 2019 byly navráceny do prostor presbytáře zrestaurované sochy Neposkvrněného srdce Panny Marie a Božského srdce Ježíšova

V roce 2020 byl firmou Velebný&fam zrestaurován baldachýn a vyrobeny dvě nové korouhve, věnované Růžencovým společenstvím a dárcem. Jsou tam vloženy vzkazy příštím generacím. V roce 2022 byla opravena socha Cyrila a Metoděje nad hlavním vchodem. 

P. Jacek Nowakowski SP zemřel 10. 8. 2020 ve věku 41 let a je pochován v Polsku.

Dne 11. 8. 2020 byl o. Arcibiskupem Graubnerem, ustanoven jako administrátor excurendo P. Mgr. Robert Kalbarczyk SP, a od 1.9.2021 P. Mgr. Bc. Dawid Bartochowski SP. 

Místní hřbitovy

Do roku 1744 se pohřbívalo v sousední obci Petrov.

 2. 11. 1744 byl zřízen v Sudoměřicích hřbitov, dnes nazývaný jako starý hřbitov. Hřbitov fungoval do roku 1971.  V letech 1999-2001 byl hřbitov zatravněn a okolí upraveno. Nyní je užíván pouze jako pietní místo.

1. 10. 1969 byla zahájena výstavba nového hřbitova za kostelem. Výstavba byla ukončena v září 1971 a první pohřeb se zde uskutečnil dne 23. 9. 1971.

V roce 2017 byla po rekonstrukci OÚ, posvěcena smuteční místnost