Kalendárium Řádu piaristů v českých zemích.

 

1557 (asi 11. 3.) – ve španělské vesnici Peralta de la Sal se narodil Josef Kalasanský (José de Calasanz), pozdější zakladatel Řádu piaristů.

22. 8. 1570 – v Madridu se narodil František z Dietrichsteinu, pozdější kardinál, olomoucký biskup a moravský gubernátor, který pozval na Moravu Řádu piaristů.

1597 – Josef Kalasanský u římského kostela sv. Doroty otevřel první obecní (veřejnou) a bezplatnou školu v Evropě a tímto počinem zahájil proces založení piaristického řádu.

18. 11. 1621 – papež Řehoř XV. povýšil školní dílo Josefa Kalasanského – Zbožné školy na samostatný církevní řád.

2. 4. 1631 – z Říma odcestovala na Moravu skupina osmi piaristů.

2. 6. 1631 – první italští piaristé přišli do Mikulova; založení první mimo italské piaristické koleje zde (mikulovská kolej existovala do 1950).

6. 2. 1633 – založení piaristické komunity ve Strážnici – dnes sídlo Českomoravské provincie řádu.

31. 10. 1634 – založení piaristické komunity v Lipníku nad Bečvou – nové sídlo piaristického noviciátu (kolej existovala do 1884).

1638–1641 – na Moravě působil Petro Casani (blahořečený 1. 10. 1995), nejbližší spolupracovník sv. Josefa Kalasanského; účelem moravského působení Petra Casaniho (v Mikulově, ve Strážnici a v Lipníku n. B.) bylo upevnění a posilnění působení řádu na novém území; projednával také příchod piaristů do Polska.

3. 9. 1640 – zřizovací listina piaristické koleje v Litomyšli; 13. 6. 1643 nastěhování komunity do nově stavěné budovy koleje (piaristé v Litomyšli působili do násilné likvidace řeholních komunit v 1950, ale poslední litomyšlský piarista P. František Stříteský zemřel 16. 12. 1989).

25. 8. 1648 – ve věku 92 let v Římě umírá Josef Kalasanský; v době jeho smrti piaristé jako řád byli zrušení, činnost škol byla velmi omezena; teprve papež Alexander VII. v roce 1656 zahájil proces obnovy řádu a rehabilitace Josefa Kalasanského; řád se opět mohl plně věnovat svému poslání křesťanské výchovy a vzdělávání.

1641/44 – 1647 – krátkodobé působení piaristů v Moravském Krumlově.

18. 12. 1658 – příchod piaristů do Slaného (kolej existovala do 1888).

20. 5. 1666 – příchod piaristů do Ostrova u Karlových Varů / Ostrov nad Ohří (kolej existovala do 1877).

25. 6. 1687 – příchod piaristů do Kroměříže (kolej existovala do 1879; poslední kroměřížský piarista umřel 5. 3. 1891).

28. 6. 1688 – příhod piaristů do Kosmonos u Ml. Boleslaví (kolej existovala do 1784).

19. 10. 1690 – založení koleje ve Staré Vodě u Města Libavá (kolej u tohoto významného svatoanenského poutního místa existovala do 1922).

19. 5. 1694 – příchod piaristů do Příboru (kolej existovala do 1874).

20. 1. 1703 – založení koleje v Benešově (kolej existovala do 1892, ale piaristé pobývali ve městě do 1933).

Březen 1714 – příchod piaristů do Rychnova nad Kněžnou (piaristé působili ve městě do 1907).

30. 5. 1719 – v Praze se narodil Job Felix Dobner, člen piaristického řádu a historik, zakladatel moderního kritického českého dějepisectví.

14. 5. 1733 – v Litvínově u Mostu se narodil tvůrce české vědecké numismatiky, osvícenská vědec, lingvista a člen řádu Mikuláš Voigt.

18. 2. 1742 – příchod piaristů do Bíle Vody (piaristé zde působili do 1938); po roce 1950 piaristický klášter v Bíle Vodě byl největším internačním táborem pro řeholní sestry – do pádu komunismu se tam vystřídalo cca 1.000 sester různých řeholních kongregací).

30. 5. 1731 – příchod piaristů do Bruntálu (piaristé zde působili do 1904).

6. 3. 1738 – na Konopišti se narodil člen řádu a zakladatel české historické topografie František Josef Schaller

7. 8. 1748 – blahořečení zakladatele řádu; svatořečení Josefa Kalasanského se konalo 16. 7. 1767.

1751 – z původní řádové provincie Germaniae (založené v roce 1634; sídlem provincie byl Mikulov), která zahrnovala velké území střední Evropy, byla vyčleněná samostatná Česká provincie, od roku 1825 pojmenovaná Česko – moravsko – slezská provincie; dnes Českomoravská provincie Řádu piaristů; Mikulov byl nadále sídlem České provincie, následně sídlo provinciála bylo přestěhováno do Prahy (1856), pak do Mladé Boleslavi (1938) a dnes sídlem Českomoravské provincie je Strážnice.

4. 3. 1792 – piaristé zahájili své působení v Praze (zdejší řádovou činnost násilně ukončili komunisté 13. 4. 1950).

1. 2. 1757 – zahájení působení piaristů v Hustopečích u Brna (piaristé zde byli do 1866).

15. 10. 1759 – zahájení působení řádu v Brandýse nad Labem (zdejší řádovou činnost násilně ukončili komunisté v 1950 roce).

24. 11. 1760 – příchod piaristů do Kyjova (řeholní komunita zde působila do 1888, ale poslední piarista ukončil katechetickou činnost v roce 1896).

26. 11. 1761 – příchod piaristů do Českých Budějovic; po zřízení českobudějovického biskupství (1785) prostory piaristické koleje byly adaptované na potřeby biskupské kurie a rezidence; piaristé se přestěhovali do bývalého kláštera dominikánů; piaristé v Českých Budějovicích působili do roku 1871.

1762 – příchod piaristů do Moravské Třebové (zde působili do roku 1905).

7. 5. 1763 – příchod piaristů do Nového Boru u České Lípy (poslední piarista, správce místní farnosti, opustil město v roce 1870).

2. 11. 1766 – narodil se český šlechtic a císařský velitel, stratég a armádní reformátor Josef Václav Radecký; žák piaristické školy v Praze.

26. 10. 1765 – v Přešticích se narodil český skladatel a sběratel lidových písni Jan Jakub Ryba, žák piaristické školy v Praze. 

12. 12. 1768 – zahájení působení piaristů v Mostě (zdejší kolej byla zrušená v roce 1888).

1773 – příchod piaristů do Berouna (poslední piarista opustil město v roce 1870).

16. 7. 1773 – narodil se Josef Jungmann, významný český filolog a spisovatel, žák piaristických škol v Berouně a v Praze. 

28. 9. 1775 – příchod piaristů do Doupova (piaristé opustili toto dnes neexistující město v roce 1856).

4. 10. 1777 – ve Slaném se narodil Dominik František Kinský; od roku 1794 člen řádu; spisovatel, překladatel, literární kritik, národní buditel na Moravě; spolupracovník Josefa Dobrovského a Josefa Jungmanna.

10. 7. 1780 – v Budišově se narodil František Ignác Kassián Halaška, od roku 1799 člen řádu; významný český přírodovědec, matematik, fyzik a astronom; rektor Karlovy univerzity (1831/32) a univerzity ve Vídni (1833/34).

1784 – zřízení piaristické farnosti ve Strážnici (u Panny Marie); v současnosti je strážnická farnost druhou nejstarší řádovou farnosti piaristů, po vídeňské farnosti Maria Treu.

4. 5. 1785 – zahájení působení piaristů v Mladé Boleslaví (poslední piarista musel ukončit řádové působení v důsledku komunistické likvidace veřejného řeholního života v roce 1950).

17. 12. 1787 – v Libochovicích se narodil Jan Evangelista Purkyně, jeden z nejvýznamnějších českých vědců; žák piaristické školy v Mikulově; v roce 1804 vstoupil do řádu a po ukončení noviciátu ve Staré Vodě působil ve Strážnici a v Litomyšli, ale v roce 1807 vystoupil z řádu.

1803 – 1823 – krátkodobé působení piaristů v Kadani.

1807 – příchod piaristů do Brna, kde byli pověření vedením Filozofického ústavu; piaristé v moravské metropolii neměli vlastní budovu koleje, pro potřeby ústavu byly pronajaté prostory brněnských minoritů; činnost piaristů v Brně byla ukončená v roce 1821 přestěhováním profesorů ústavu na univerzitu ve Vídni. 

16. 11. 1810 – v Praze se narodil básník a prozaik, zakladatel moderní české poezie Karel Hynek Mácha, žák pražské školy piaristů.

28. 3. 1811 – v Prachaticích se narodil pozdější člen řádu redemptoristů a biskup americké Filadelfie sv. Jan Nepomuk Neumann, který v letech 1823–1829 navštěvoval piaristickou školu v Českých Budějovicích.

20. 7. 1822 – v Hynčicích na Slezsku se narodil otec genetiky Jan Řehoř Mendel, žák piaristické školy v Lipníku n. B.

2. 3. 1824 – v Litomyšli se narodil jeden z nejvýznamnějších českých skladatelů Bedřich Smetana, který ve svém rodném městě navštěvoval piaristickou školu. 

27. 10. 1845 – ve Zbirohu se narodil český literát a novinář, spoluzakladatel české poezie pro děti Josef Václav Sládek, žák piaristické školy v Praze.

1830–1849 – krátkodobé působení piaristů na reálné škole v Rakovníku.

8. 10. 1837 – příchod piaristů do Liberce a založení reálné školy pro výuku budoucích řemeslníků, obchodníků, továrníků apod.; piaristé v severočeské metropolii působili pouze 7 roků, do 1844.

7. 3. 1850 – v Hodoníně se narodil pozdější československý prezident Tomáš G. Masaryk, který navštěvoval piaristické školy: v Hustopečích u Brna (1861–1863) a ve Strážnici (1864/65).

28. 9. 1867 – založení poslední piaristické koleje v českých zemích – příchod piaristů do Nepomuku; řádové působení bylo ukončeno násilnou komunistickou likvidaci v dubnu 1950.

1945/1950 – po 2. světové válce existovalo 5 piaristických komunit, které následně, v rámci politické situace, byly likvidovaný; v rámci komunistického pronásledování členů řeholních řádů 9 piaristů se ocitlo v internačních táborech a 3 spolubratři (Norbert Jan Vomáčka ze Strážnice, Ambrož František Stříteský z Litomyšle a Vojtěch Zdeněk Poláček ze Strážnice), po vykonstruovaných politických procesech, byli odsouzení k mnohaletým trestům vězení, 

16. 12. 1989 – v Litomyšli umírá Ambrož František Stříteský, jeden posledních českých piaristů, kteří se dožili pádu komunismu v českých zemích; Stříteský byl jednou z mnoha obětí politických procesů 50let a za svou činnost se skauty odsouzen k mnohaletým vězením a odjetím souhlasu k duchovní činnosti.

18. 7. 1991 – restitučním zákonem č. 338/1991 byl piaristům vracen litomyšlský klášter a přilehlé zahrady.

1994 – na pozvání strážnického rodáka a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera piaristé obnovili své působení na Moravě; v srpnu tohoto roku do Strážnice přišli piaristé ze Slovenska, aby ujali se duchovní správy ve městě a okolních farnostech; v současné době strážnickou a okolní farnosti spravuji piaristé z Polska a Strážnice je sídlem jediné piaristické řeholní komunity v ČR.

 

ThLic. Mgr. Łukasz Karpiński, SP

Českomoravská provincie piaristů

Strážnice