Náboženství 2023/2024

ZŠ M. Kudeříkové Strážnice (od 18. 9. 23)

1.tř.            čtvrtek, 12:00                P. Mgr. Robert Kalbarczyk SP

2.tř.            středa, 12:00                 P. Mgr. Bc. Dawid Bartochowski SP

3.tř.            úterý, 13:00                   P. ThLic. Mgr. Lukasz Karpinski SP

4.tř.            čtvrtek, 13:00                P. Mgr. Robert Kalbarczyk SP

5.tř.            pondělí, 13:00               Bc. Martina Šimšová

6.+7.tř.        pondělí, 13:50              Bc. Martina Šimšová

8.+9.tř.       úterý, 13:50                   P. ThLic. Mgr. Lukasz Karpinski SP

ZŠ Školní ul. Strážnice (od 2. 10. 23)

1.+2.tř.       pondělí, 11:35                P. Mgr. Robert Kalbarczyk SP

3.tř.            čtvrtek, 13:00                 P. ThLic. Mgr. Lukasz Karpinski SP

4.+5.tř.       středa, 13:00                  P. ThLic. Mgr. Lukasz Karpinski SP

6.+7.tř.       středa, 7:00                    P. ThLic. Mgr. Lukasz Karpinski SP

8.+9.tř.       středa, 7:00                    Mgr. Antonín Nekarda

Purkyňovo gymnázium Strážnice (od 18. 9. 23)

Prima + Sekunda           úterý, 7:00    P. ThLic. Mgr. Lukasz Karpinski SP

od Tercie (starší třídy)   čtvr., 7:00     P. ThLic. Mgr. Lukasz Karpinski SP

ZŠ Petrov (od 18. 9. 23)          

1.+2.tř.       středa, 13:15                      Helena Cábová

3.-5.tř.        čtvrtek, 13:15                     Helena Cábová

ZŠ Sudoměřice (od 18. 9. 23)

1.tř.            úterý, 12:45                   Mgr. Marie Tomšejová

2.tř.            úterý, 13:35                   Mgr. Marie Tomšejová

3.tř.            čtvrtek, 14:00                P. Mgr. Bc. Dawid Bartochowski SP

4.+5.tř.       čtvrtek, 13:15                P. Mgr. Bc. Dawid Bartochowski SP

ZŠ Radějov (od 18. 9. 23)

1.+2.+3.tř.   pátek, 13:30                  P. Mgr. Bc. Dawid Bartochowski SP

4.+5.tř.       pátek, 12:45                   P. Mgr. Bc. Dawid Bartochowski SP

ZŠ Rohatec

všechny třídy v úterý po obědě         P. Mgr. Robert Kalbarczyk SP