Týden modliteb za mládež

 

MODLITBA ZA MLÁDEŽ 


Dobrý Otče, 
prosíme tě, vylej svého Svatého Ducha na všechny mladé lidi a dej jim poznat svou lásku, kterou je nekonečně miluješ. 
Daruj jim nový pohled na tvou dobrotu i tvůj pohled na ně samotné. 
Otče, prosíme tě, dej, at' se mladí lidé nebojí vykročit na cestu s tebou, 
at' naslouchají tvému Svatému Duchu a svým životem září a vydávají svědectví mezi svými vrstevníky o tobě a o životě s tebou.

Amen

ŽEHNACÍ MODLITBA 


Pane, děkuji ti za to, že jsem babička/dědeček těchto mých vnoučat. 

Děkuji ti, že jsi nám je poslal do rodiny, že se můžeme společně sdílet a společně hledat tebe. 
Prosím, abys jim požehnal ve všem, co budou konat, abys jim požehnal v jejich studiu a práci, abys jim požehnal při výběru 
jejich životního partnera a povolání a abys je po celý jejich život chránil a vedl po svých cestách. 
Amen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U8llmT3pD9o