NAŠE POSLÁNÍ

Je jím výchova a výuka dětí a mládeže, školské vzdělávací působení, celková péče o ubohé a zanedbané, výchova rodičů.

NAŠE PRÁCE V RŮZNÝCH ČÁSTECH SVĚTA

Vedení škol (od základních po střední - gymnázia) duchovní pastorace ve farnostech, dětské světničky v ohrožených střediscích, misijní základny v Kamerunu, na Filipínách, v Japonsku, Kanadě, Čechách, apoštolská činnost v Bělorusku, vydavatelská činnost, exerciční, poutní ...

SPIRITUALITA PIARISTŮ

Dnes piaristé působí mezi víc než 30 národy na pěti kontinentech světa jako vedoucí škol, výchovných středisek, ve farnostech, akcích mládeže a misiích. Na podtržení svého poslání skládají - mimo slibu čistoty, chudoby a poslušnosti - též čtvrtý, specificky piaristický, řádový: péči o děti a mládež.

 

Narodil se v Peralta de la Sal ve Španělsku roku 1557. Několik let po získání kněžského svěcení přišel do Říma s cílem upevnit svou společenskou pozici. Tu však v ubohé čtvrti Zatibeří, díky vnuknutí Ducha Svatého, objevil přítomnost Boha v dětech ubohých a opuštěných. Rozhodl se změnit své plány a zasvětit jim zbytek svého života. Do vlasti již se nevrátil a o svém novém poslání napsal: "Zde v Římě jsem nalezl nejlepší způsob služby Bohu i lidem. A neopustím ho za žádnou cenu na světě ..." Roku 1597, při kostele sv. Doroty, uvedl v život základní školu, dostupnou pro všechny, bez jakýchkoliv omezení jako první v Evropě. Též se stal tvůrcem novodobého školství a rovněž připravil reformu společnosti i církve. Pro zachování trvalosti svého díla, založil Řád Zbožných Škol - Piaristů, ve kterém kněží a bratři uskutečňují apoštolát výuky a výchovy s oporou hesla "Zbožnost a vzdělání". Takovým způsobem piaristé chápou evangelizaci a pomoc člověku na cestě moudré a všestranné výchovy dětí a mládeže. Sv. Josef Kalasanský zemřel v Římě v roce 1648. Jeho hlavní svátek je stanoven na 25 srpna.

V r. 1948 ho papež Pius XII prohlásil za patrona křesťanských základních škol na celém světě.

  

PIARISTÉ ČESKOMORAVSKÉ PROVINCIE

Jejich způsob učení a šíření kultury byl vynikající. Stačí jmenovat bl. O Petra Casaního, O. Ladislava Krásenského, O Matouše Brossmana, O. Bonifáce Buzka, O. Václava Wilfingera, O. Ambrože Stříteského. Mezi významné studenty patří: Jan Evangelista Purkyně, Tomáš Garrigue Masaryk. Během své 370-tileté přítomnosti v Čechách a na Moravě piaristé dokázali, že učení a výchova dětí a mládeže je to nejlepší způsob služby dětem a mládeži.

Po likvidaci komunity komunistickým režimem (27. dubna 1950) se mohl do Strážnice vrátit O. Oto Jan Tichý, který zemřel 17. května 1959. Od tohoto dne ve Strážnici nebyl žádný piarista. Po 35 letech, v roce 1994, se na pozvání O. arcibiskupa Jana Graubnera piaristé mohli vrátit do Strážnice a pokračovat v působení řádu, které bylo zahájeno v únoru 1633. První přišli spolubratři ze Slovenska: Jozef Čelovský a Ján Kováč. O. Jozef byl 25. srpna 1994 ustanoven strážnickým farářem (působil tady do roku 1996) a 0. Ján od 1. listopadu 1994 byl jmenován strážnickým kaplanem (ve Strážnici byl do roku 1997). Během těchto 25 roků ve Strážnici ještě působili: O. Jerzy Szwarc (1996 - 2009), O. František Čelovský (1997 - 2001), O. Robert Kalbarczyk (2002 - 2004, a opět od roku 2015), O. Lukasz Karpinski (2004 - doposud), O. Jacek Nowakowski (2007 - 2020), O. Dawid Bartochowski (2020 - doposud). Bohu díky za každé dobro, které se stalo prostřednictvím působení piaristů ve Strážnici a v okolních farnostech. Bohu díky, že máme tady náš domov a že můžeme pokračovat v každodenní práci. Určitě je ještě spousta věcí, které společně můžeme udělat - a na ně se těšíme. Těšíme se každodenní spolupráci a vaši ochotu zapojit se do života ve farnostech. Chceme se omluvit za všechny naše chyby nebo špatná rozhodnutí a chci vás poprosit za odpuštění. Chceme vám poděkovat za každé dobré slovo, za vaše dary a podporu. Díky za modlitbu za nás, za celý náš řád a prosíme: pokračujte v modlitbě za nová piaristická povolání.