27. neděle v mezidobí, 8. 10. 2023

„Boží pokoj (…) bude střežit vaše srdce i mysl (…)“. Kolik neklidných myšlenek a představ nás každodenně znepokojuje. Trápí nás budoucnost dětí, vnoučat; trápí nás zdravotní stav nejbližších nebo ten náš osobní; trápí nás nefungující vztahy v rodině, v zaměstnání, ve společnosti; trápí nás politická situace, mezilidské spory; trápí nás naše minulost, nemůžeme se smířit s tím, co bylo; trápí nás finanční situace a hmotné zajištění. Ale jestli nás trápí naše slabá víra? Jestli se vůbec zabýváme naší vírou? Máme na to čas a chuť? Určitě by se čas našel, ale horší je mít chuť se ptát na víru, na můj vztah k Bohu. Proč to říkám? Bez živé a opravdové víry se neosvobodíme od trablů a starostí. Ony samozřejmě nezmizí. Možná zmizí jedna starost, ale místo ní si určitě najdeme nějakou novou. Živá víra je nám oporou a útěchou. Apoštol Pavel nám dnes připomíná: „O nic nemějte starost (…) a Bůh pokoje bude s vámi“. Blah. papež Jan Pavel I. vložil Bohu do úst tato slova: „Musíš milovat mě – Boha, a také jiné věci: své rodiče, ty, které máš na starosti, také rádio, i automobil, i sklenici vína; avšak všechny tyhle věci nesmí být milovány víc než já“. Milovat všechno a především Boha, to je cesta ven z klece našich trápení. Milovat život, užívat daru života a krásy stvořeného světa, snažit se milovat ostatní, ale také sebe, neponižovat sebe a ostatní, ve všem a ve všech vidět nějaké dobro, být tolerantním a ohleduplným, pěstovat v sobě víru a vždy důvěřovat Božímu milosrdenství. Proto jsme v úvodní modlitbě prosili: „Bože, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí“. Dej nám nadšení ze života, ať tady nejsme na obtíž sobě a ostatním. Dej nám pravou radost a smysl pro humor, protože (jak psal brněnský biskup Pavel Konzbul) „humor není jen bojem s lidskou hloupostí, ale je především určitou schopností dívat se na svět Božíma očima“. Dej nám milost, abychom se na sebe a na ostatní dívali tak jak ty se díváš na každého z nás: s pochopením a s laskavostí.