23. neděle v mezidobí, 10. 9. 2023

Bože, pohlédni na nás s otcovskou láskou. Tak zněla první prosba dnešní úvodní modlitby. Zvlášť si ji musíme připomenout v perspektivě Božího slova, které jsme před okamžikem slyšeli. Není pro dítě radostnější chvilka, když spatří láskyplný pohled rodičů. Zvlášť v okamžiku, když si uvědomí, že udělalo něco špatného. Tehdy se učí důvěře vůči svým rodičům, nebo vychovatelům. Jak nešťastné jsou okamžiky, kdy dítě (ať už malé, dospívající nebo dospělé) slyší od rodičů pouze křik, napomínáni a ani jednou pochvalu. Není to náhodou, také tvůj případ? Musíme se každý sám sebe ptát: nejsem náhodou šiřitelem nedůvěry a strachu, zvláště v rodině, v svém okolí, v zaměstnání, ve farnosti, v lokální společnosti? Boží slovo nám dnes ukazuje jak důležité je láskyplné napomínání. Není jednoduché, ani vděčné a ani příjemné být odpovědným za druhé, nést zodpovědnost za rodinu, za zaměstnance, za farníky, za obec, za spolek, za žáky a studenty. Tento vztah je doslova zaminovaným polem. Stačí jedno slovíčko, nějaké gesto, nedorozumění, zatvrzelost, tvrdohlavost, a konflikt už je tady. Proto nás Boží slovo dnešní neděle vybízí, aby jakékoliv napomínání bylo naplněné péčí o druhého člověka, péčí o jeho srdce a duši. Aby společné řešení problémů bylo povzbuzením pro každou zainteresovanou stranu. Napomínající a zodpovědná osoba nikdy nemůže ponižovat nebo zesměšňovat, a už vůbec nikdy nesmí používat ten strašidelný a hloupý argument: Pán Bůh tě potrestá. Zvlášť když se jedna o náboženskou výchovu mladé generace. A proto jsme v úvodní modlitbě žádali, aby se na nás Bůh díval s rodičovskou láskou. Možná někdo z nás v sobě nosí nějaký duševní úraz, protože se nikdy nesetkal s vlídným a lidským pohledem rodičů. To má také obrovský vliv na naše vnímání obrazu Boha. Také tady je velká zodpovědnost rodičů. Možná někdo neuvěří, že Bůh se na nás láskyplně díva, protože ve vztahově nemocné rodině zažil pouze negativní pocity. Aby se společnost nebo jednotlivec mohl uzdravit z takovýchto pocitu a rán, tak zodpovědnost za tento proces neseme všichni. Odstraňme z naších srdcí veškeré předsudky, netoleranci, opovrhování, hrubost a sprostotu. Jak nám to dnes připomněl apoštol Pavel: Láska bližnímu neubližuje. Nikomu neubližuje! Určitě je to výzva pro naše zpytování svědomí: Neubližuji? Dokážeme se modlit slovy písní Svatopluka Karáska: Co kdybys jednou ztich, / co kdybys tak jednou poklek / hlavu svou ve dlaních. / Já pad k jeho nohám, / on za ruku mě zdivh, / řek: Já jsem služebník tvůj / a tvých bratří bezmocných.