Lidové misie

PROGRAM LIDOVÝCH MISIÍ – STRÁŽNICE A PETROV - ke stažení ZDE jako PDF

Pátek 23. 2. 2024

18:30 mše svatá – kostel Strážnice

 • symbolické otevření misie pro celou farnost
 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
 • Začátek aktivity pro děti: Lidové misie ze sv. Vincentem
 • téma promluvy: Kde jsem na cestě za Kristem?

19:50 začátek novény k sv. Vincenci de Paul

20:00 eucharistické požehnání*

Sobota 24. 2. 2024

Strážnice

7:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

8:00 mše svatá

9:00 setkání ministrantu z celé farnosti /fara/

16:30 mše svatá pro děti

17:15 program pro děti /fara/

17:15 – 18:15 Povolání k manželství I. /kostel/

 • pro manžele, snoubence a mládež od 14 let

18:20 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:30 mše svatá

19:30 – 21:30 film: Invictus /Orlovna/

20:00 eucharistické požehnání*

Petrov

8:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

9:00 mše svatá

20:00 eucharistické požehnání*

 • téma promluv: Celoživotní zpověď

Neděle 25. 2. 2024

Strážnice

7:20 novéna k sv. Vincenci de Paul

7:30 mše svatá

8:30 – 9:30 misijní promluva pro muže /kostel/

10:30 mše svatá

14:00 Křížová cesta

14:30 – 15:30 misijní promluva pro ženy /kostel/

18:20 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:30 mše svatá

20:00 eucharistické požehnání*

Petrov

8:50 novéna k sv. Vincenci de Paul 

9:00 mše svatá

10:00 – 11:00 misijní promluva pro muže – kostel

14:00 Křížová cesta

14:30 – 15:30 misijní promluva pro ženy – kostel

18:00 film: Invictus /kulturní dům/

20:00 eucharistické požehnání*

 • téma promluv: Hřích znamená smrt

Pondělí 26. 2. 2024

Strážnice

7:30 sv. zpověď i během mše

7:50 novéna k sv. Vincenci de Paul 

8:00 mše svatá

16:00 pobožnost na hřbitově

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

19:00 Existuji zázraky v dnešním světě?

přednáška, kostel

20:00 eucharistické požehnání*

Petrov

17:15 pobožnost na hřbitově

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

19:00 Zjevení Panny Marie na rue de Bac /kostel/

20:00 eucharistické požehnání*

 • téma promluv: Věřím v život po smrti
 • mše budou obětováne za vaše zemřelé. Na mši si přineste fotku toho, za koho chcete mši obětovat.

Úterý 27. 2. 2024

Strážnice

7:30 sv. zpověď i během mše

7:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

8:00 mše svatá s pomazáním nemocných

9:00 společná kafe seniorů s misionáři

10:00 – 16:00 návštěva nemocných**

15:00 – 17:00 možnost individuálního rozhovoru s misionářem /farní knihovna/

17:00 – 17:50 sv. zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

19:00 Zjevení Panny Marie na rue de Bac /kostel/

20:00 eucharistické požehnání*

Petrov

17:00 sv. zpověď i během mše

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá s pomazáním nemocných

19:00 občerstvení pro seniory /u Zahrádkářů/

20:00 eucharistické požehnání*

 • téma promluv: Proč věřím právě Kristu?

Středa 28. 2. 2024

Strážnice

7:30 sv. zpověď i během mše

7:50 novéna k sv. Vincenci de Paul    

8:00 mše svatá

9:30 zpověď a mše svatá v domově důchodců

10:00 – 16:00 návštěva nemocných**

16:00 sv. zpověď i během mše

17:20 novéna k sv. Vincenci de Paul

17:30 mše svatá pro děti

18:30 Misie na Hondurasu /kostel/

18:30 – 22:00 Nikodémová noc, noční pozvání ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru

20:00 eucharistické požehnání*

Petrov

7:30 sv. zpověď

7:50 novéna k sv. Vincenci de Paul   

8:00 mše svatá

20:00 eucharistické požehnání*

 • téma promluv: Co je můj problém?

Čtvrtek 29. 2. 2024

Strážnice

7:30 sv. zpověď i během mše

7:50 novéna k sv. Vincenci de Paul    

8:00 mše svatá

17:00 – 20:00 svatá zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

19:00 adorace ukončená individuálním požehnáním

20:00 eucharistické požehnání*

Petrov

9:00 návštěva nemocných**

16:45 setkání s dětmi a nácvik na mši svatou

 • sakristie kostela

17:20 novéna k sv. Vincenci de Paul

17:30 mše svatá pro děti

 • po mši svaté adorace pro děti ukončená individuálním požehnáním

20:00 eucharistické požehnání*

 • Téma promluv: Čerpám silu z eucharistie

Pátek 1. 3. 2024

Strážnice

 9:00 – 18:00 celodenní adorace

 9:00 návštěva nemocných**

16:00 – 19:00 svatá zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

 • přinést si zelenou větvičku

19:00 křížová cesta za odprošení všech nepravosti v naší farnosti – ulicemi farnosti

20:00 eucharistické požehnání*

Petrov

9:00 návštěva nemocných**

9:00 – 18:00 celodenní adorace

17:00 – 17:50 sv. zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

 • přinést si zelenou větvičku

19:00 křížová cesta za odprošení všech nepravosti v naší farnosti – ulicemi farnosti

20:00 eucharistické požehnání*

 • téma promluv: Přijmi a daruj odpuštění    

Sobota 2. 3. 20224

Strážnice

8:00 sv. zpověď i během mše svaté 

8:50 ukončení novény k sv. Vincenci de Paul

9:00 mše svatá pro děti a po ní vyhodnocení aktivity „Lidové misie se sv. Vincentem“

17:00 Povolání k manželství II. nebo

 • manželství za dveřmi ložnice
 • přednáška manželů z ligy pár párů /fara/

17:00 – 17:50 sv. zpověď

18:20 ukončení novény k sv. Vincenci de Paul

18:30 mše svatá s obnovou manželských slibů

19:30 čas na vaše otázky a naše odpovědi

20:00 eucharistické požehnání*

20:10 večer pro mladé z celé farností /fara/

Petrov

17:00 – 18:15 sv. zpověď

18:20 ukončení novény k sv. Vincenci de Paul

18:30 mše svatá s obnovou manželských slibů

19:30 čas na vaše otázky a naše odpovědi

20:00 eucharistické požehnání*

 • téma promluv: Naplňte nádoby

Neděle 3. 3. 2024

7:30 mše svatá – Strážnice

9:00 mše svatá – Petrov

10:30 mše svatá – Strážnice

 • téma promluv: I já jsem zodpovědný za svoji farnost
 • zasvěcení farnosti Panně Marii
 • požehnání misijního kříže 2024
 • odevzdání dekretu o ukončení misií
 • po mši kafe s farníky