Pěší pouť za umělce

STŘEDA 27. července 2022 v 18:00 hodin

MŠI SVATOU bude celebrovat Mons. Josef Nuzík

Poté beseda s otcem biskupem na téma "KÝM JE PRO MĚ BISKUP?"