Kdo jsou to ministranti?

Slovo ministrant pochází z latinského slova ministrare, které znamená sloužit a tím je i vyjádřena podstata pojmu. Ministrant je ten, který slouží. Komu že to slouží? Pouhým pohledem by se zdálo, že slouží knězi. Podává konvičky, zvoní na zvonky, a nebo drží misál. Ale to není opravdová podstata ministranta. Ve skutečnosti ministrant slouží všem lidem. Jelikož se na liturgii účastní všichni lidé v kostele, tak ministranti vlastně v jednotlivých úkonech zastupují každého přítomného. A z toho také vyplývá, že ministrant slouží také samotnému Bohu. Protože díky ministrantům může probíhat liturgie a ministranti jí přidávají na kráse.
Služba ministrantů není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Pro toho, kdo chce Bohu sloužit a být v dobré partě, to však není problém. Každý ministrant má při mši sv. svůj specifický úkol. Ten největší je, aby sloužil s radostí a odvahou, protože jde o setkání s Kristem. Když čte čtení nebo zpívá žalm, nese svíčky, konvičky, kalich nebo misku s hostiemi, dává se do služby Kristu. Půjčuje Ježíši svá ústa, své ruce i sebe samého.
Takže ministrant není jen nějaký podavač rekvizit v pěkném oblečku, ale je důležitou součástí liturgie.
          

Zde naši ministranti a především rodiče naleznou rozpis služeb ministrování.

Leden

 

Pane Ježíši, děkujeme Ti, že máme v naší olomoucké arcidiecézi ministranty, kteří jsou ochotní Ti svobodně a dobrovolně sloužit. Prosíme Tě, dej jim na přímluvu jejich společného patrona svatého Václava věrnost ve službě, ke které jsi je povolal. Ať nejsou jen ministranty u Tvého oltáře, ale ať jsou ministranty i mimo kostel, ať podle jejich chování ostatní poznají, že jsou Tvými služebníky. A bude-li to Tvá vůle, ať nepřeslechnou Tvé volání ke kněžské službě; dej, ať Tvou výzvu velkodušně přijmou a stanou se novými hlasateli Tvého evangelia. Amen.

 

 

Kontakty vedoucí:

tel:

e-mail:

Šťastný David

737 495 908

da00stastny@seznam.cz

Hořák Martin

730 962 217

martin007horak@gmail.com

Janík Lukáš

737 108 074

luk.janik@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

MODLITBY MINISTRANTA

MODLITBA PŘED MŠI SV. 
Pane Ježíši, povolal jsi mě do služeb ministranta při tvém oltáři. Dej mi vnímavé srdce, pozornou mysl a naplň mě svou milostí. Těším se, že jsem tvým bratrem. Chci s tebou prožít nejkrásnější chvíli dne. Amen.   

MODLITBA PO MŠI SV. 
Děkuji ti, Bože Otče, miluji tě, Boží Synu a žiji ve tvé lásce, Bože Duchu Svatý.  Odcházím domů, Pane, pojď se mnou. Pomáhej mi dobře žít, dej mi chuť, abych plnil své povinnosti. Žehnej mým rodičům, učitelům, kněžím a přátelům. Chci ti sloužit vždy a všude. 
Amen.